Wednesday, July 14, 2010

Cistigatoarele!

Posted by CRISTINA SIMA

Am deliberat. Recunosc, a fost dificil. Impreuna cu brand-managerul Juvena, Anca Mitroi, am hotarit ca urmatoarele scrisori sa fie cele cistigatoare: Premiul 1: Maria Ghionea; Premiul 2: Flori Corpaciu; Premiul 3: Anca Serban. In curind, cu acordul cistigatoarelor, am sa public cele trei scrisori.

0 comments: